Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Historik
Gymnastikföreningen Nissaflickorna bildades år 1953 av Margit Frisberg och några andra gymnaster som tidigare tillhörde Halmstads rodd- och gymnastikförening, men som upplevde att det satsades mer på roddarna än på gymnasterna. Själva namnet Nissaflickorna sägs ha uppkommit när Margit och några till stod vid Nissan och diskuterade den nya föreningen och vad den skulle heta. De passerades av en äldre herre som hörde samtalet och sa: "Det är ju självklart, ni är flickor och här flyter Nissan, Nissaflickorna".

Föreningen bestod av c:a sextio medlemmar och man beslöt att skicka två av de yngre och duktigaste gymnasterna på utbildning på Malmahed till sommaren. Föreningen satsade både på truppgymnastik och individuell tävlingsgymnastik och under de första åren var flera enskilda gymnaster iväg på tävlingar ända upp i SM-nivå.

Under årens lopp har GF Nissaflickorna alltmer gått över till truppgymnastik och man satsade under många år enbart på show och uppvisningar.

Redan under de första åren började de äldre flickorna, under Margit Frisbergs ledning, åka såväl i Sverige som runt om i Europa på olika uppvisningar. Gymnastradan i Bürstadt i Tyskland, som äger rum vart tredje år, har föreningen deltagit i nästan varje gång den anordnats sedan starten år 1955.