Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Om GF Nissaflickorna

GF Nissaflickornas syfte med verksamheten är att främja barns och ungdomars utveckling inom gymnastiken. Verksamheten ska bedrivas i olika åldersgrupper, från barn och uppåt, där gymnastiken anpassas till varje individs kunskap och möjligheter.


Genom välutbildade ledare med kunskap om barn och ungdomars utveckling, kan den spontana glädjen att röra sig tas till vara och ge möjlighet för en rolig träning som kombineras av lekar och övningar.


GF Nissaflickorna skall främja god kamratskap, trivsel och samvaro. Man lär sig ta ansvar, att jobba individuellt och i grupp.


GF Nissaflickorna ska ha en bred verksamhet med inriktning på trupp- och uppvisningsgymnastik. Tävlingsdeltagande skall bedrivas på respektive grupps kunskapsnivå såväl på distrikt som på nationell nivå.


I dagsläget är vi c:a 500 medlemmar i föreningen, under senare år har medlemsantalet ökat och nya grupper har bildats.


Välkommen att ställa er i kö till någon av våra gymnastikgrupper.